Online-Handel iq Option Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

iq option official

60 Sekunden binäre Optionen Preis Aktion

Ons advies is dan ook tijdig de Fair Play commissie te informeren en samen te bepalen in hoeverre het jouw functioneren bij DVV raakt en hoe hiermee om te gaan. Beter laat gezegd, dan niet gezegd! DVV volgt de wet en haar uitspraken, echter handelt in het collectief belang en neemt geen risico’s. Dit betekent dat DVV naar de veronderstelling ‘waar rook is, is vuur’ handelt en zal gedurende het onderzoek iemand per direct vrijstellen van werkzaamheden.

Verklaring Omtrent Gedrag is een momentopname, maar wel een bewijs dat jij op enig moment op geen enkele wijze door justitie als een potentieel gevaar in jouw functioneren bij DVV wordt gezien. Ons advies is om zelf periodiek een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ aan te vragen. DVV P&O kan jou bij het invullen van het formulier helpen. De investering in de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komt voor rekening van het individu en niet voor rekening van DVV. Zoals hierboven vermeld is het voor nu geen verplichting om een Verklaring omtrent gedrag in te leveren.

Wel is er de plicht direct melding te maken bij de Fair Play commissie ingeval jij verdacht wordt c.q. veroordeelt bent van zaken die op enigerlei wijze DVV en of haar leden en gasten negatief kan beïnvloeden c.q. een risico kan inhouden! Dit kun jij op basis van logisch verstand onder andere inschatten op basis van bijvoorbeeld onze doelgroep en onze gedragsregels.