Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

DVV-ers kunnen voetballen door de inzet van de vele vrijwilligers en daar zijn wij de vrijwilligers zeer erkentelijk voor!
 
Een vrijwilliger staat er niet alleen voor!

Wij willen elkaar graag helpen en doen dat door jou wegwijs te maken over wat de taak inhoud en bij wie je moet zijn, maar zeker ook met opleiding of met praktijkbegeleiding.

Voorbeelden zijn:   
Techniektrainer  Opleiding tot gecertificeerd Rene Meulensteen techniek trainer
Voetbaltrainer KNVB opleiding (vanaf pupillen trainer tot en met TC1)
Scheidsrechter KNVB opleiding (vanaf pupillen tot aan …)
Medische zaken  ‘eerste hulp langs de lijn’, AED en EHBO
Bardienst              Praktijkervaring opdoen met een ervaren barmedewerker

 
Maar er zijn meer mogelijkheden! Vragen? Mail deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Verplichting om vrijwilligerswerk te doen door leden dan wel ouders/verzorgers

Om te voorkomen dat slechts een klein groepje vrijwilligers de andere leden in staat stellen om te kunnen voetballen en een leuke tijd bij een goed georganiseerd DVV te hebben, wordt ieder spelend lid (of een ouder/
verzorger van een spelend lid) verplicht om een klein aantal uur per jaar iets voor de club te gaan doen. Denk hierbij aan het zijn van het zijn van trainer of leider, het meedraaien in de kantinedienst of een jeugdspeler die op de zaterdag als jeugdscheidsrechter optreedt.

 

2017-10-18

Regelmatig hebben wij vacatures doordat mensen na bijvoorbeeld 3 jaar iets anders binnen DVV willen gaan doen of even helemaal niets willen doen omdat zij een nieuwe baan hebben.

Daarom zijn wij op zoek naar jou!

Zit er iets bij dat jij leuk vindt of zou jij liever jouw kwaliteiten op een andere manier voor DVV willen inzetten? Wij nodigen jou graag uit per email contact te leggen.

Diagramme für binäre Optionen Vacature

binary options vs options trading Wat houdt het werk in

do binary options brokers make money Tijd investering 

Manager Zakelijk Netwerk/Sponsoring Werven en onderhouden contacten met (potentiële) sponsors. Aansturen sponsorcommissie  
Manager Activiteiten Organiseren van diverse activiteiten.
Aansturen van Activiteiten commissie
 
Manager P&O Coördineren en werven van Vrijwilligers.
Coördinatie van Opleidingen en Stages
 
Acquisiteur Sponsoring Actief werven van sponsors voor DVV  
Coördinator Vrijwilligers Leden die helpen het verplicht vrijwilligerswerk
bij DVV gestalte te geven. Hiervoor zijn
meerdere mensen nodig.

 
Coördinator Activiteiten/Evenementen/
Toernooien
Coördinatie van diverse activiteiten binnen DVV  
Praktijkbegeleiders CIOS Begeleiden van CIOS studenten bij het vervullen
van hun (tranings-) stage
 
Scheidsrechter senioren Fluiten van senioren recreantenteams  
Scheidsrechter junioren Fluiten van wedstrijden van A, B, C en D-jeugd  
Gastheer/vrouw
Business club    
Gastvrouw/heer bij de thuiswedstrijden van
DVV 1 op zondag 
1 tot 12 zondagen in het voetbaljaar  
Barmedewerker Het assisteren bij werkzaamheden in
de kantine. Hiervoor zijn meerdere 
vrijwilligers benodigd
 
Trainer het trainen van een team waar nog behoefte is aan een (extra) trainer  
EHBO EHBO ondersteuning met name op
wedstrijddagen en bij door DVV
georganiseerde evenementen
 
Communicatie Schrijven wedstrijdverslag DVV 1 3u per week incl wedstrijd kijken
Communicatie Schrijven wedstrijdverslag Jong DVV 3u per week incl wedstrijd kijken
Communicatie Schrijven en opmaak programmaboekje
DVV 1
3u per twee weken (12 x per jaar)
Business club Reclameborden schoonhouden 2 middagen per jaar
Wedstrijdcoördinator Het op wedstrijddagen coördineren en begeleiden van alle werkzaamheden
rondom de wedstrijden, zoals invullen
digitaal wedstrijdformulier, ontvangst scheidrechter etc.
een dagdeel op zaterdag of zondag
(bijv 1x per maand)
Beheerder kleedkameraccomodatie Het toezicht houden op en verrichten
van wat kleinere schoonmaakactiviteiten
binnen de kleedkameraccommodatie
tijdens de trainingsavonden
avond per week
Onderhoud kleedkamers Schoonmaken van kleedkamers en kleine
reparaties
 


Interesse? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

binary options uk regulation Belangrijk – Verklaring Omtrent Gedrag

DVV verwacht van alle mensen binnen het kader en vrijwilligers dat zij de DVV Fair Play commissie direct op de hoogte brengt ingeval zij op enigerlei wijze verdacht of veroordeeld zijn van zaken op basis waarvan aangenomen mag worden dat het voor DVV, haar (jeugd)leden en gasten niet gewenst is dat jij in functie blijft c.q. dat het beter is dat jij een ander of gewijzigd takenpakket op je neemt. Mogelijk is er geen enkel probleem om jouw bestaande taak te blijven uitvoeren, maar maak het bespreekbaar en houdt het niet in het duister want dat wekt vraagtekens op.

Indien jij het niet meldt en DVV komt er op een andere manier achter, hebben wij geen keus dan jou direct uit functie te halen en wordt aan de Algemene Leden Vergadering levenslang royement voorgesteld in de meeste brede zin van het woord. Jij moet je ervan bewust zijn dat het bespreken en het besluit van de ALV niet alleen intern blijft, maar dat de notulen openbaar zijn en ook gepubliceerd worden in onder meer de DVV Post.

Ons advies is dan ook tijdig de Fair Play commissie te informeren en samen te bepalen in hoeverre het jouw functioneren bij DVV raakt en hoe hiermee om te gaan. Beter laat gezegd, dan niet gezegd! DVV volgt de wet en haar uitspraken, echter handelt in het collectief belang en neemt geen risico’s. Dit betekent dat DVV naar de veronderstelling ‘waar rook is, is vuur’ handelt en zal gedurende het onderzoek iemand per direct vrijstellen van werkzaamheden.

Verklaring Omtrent Gedrag is een momentopname, maar wel een bewijs dat jij op enig moment op geen enkele wijze door justitie als een potentieel gevaar in jouw functioneren bij DVV wordt gezien. Ons advies is om zelf periodiek een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ aan te vragen. DVV P&O kan jou bij het invullen van het formulier helpen. De investering in de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komt voor rekening van het individu en niet voor rekening van DVV. Zoals hierboven vermeld is het voor nu geen verplichting om een Verklaring omtrent gedrag in te leveren.

Wel is er de plicht direct melding te maken bij de Fair Play commissie ingeval jij verdacht wordt c.q. veroordeelt bent van zaken die op enigerlei wijze DVV en of haar leden en gasten negatief kan beïnvloeden c.q. een risico kan inhouden! Dit kun jij op basis van logisch verstand onder andere inschatten op basis van bijvoorbeeld onze doelgroep en onze gedragsregels.

 

Subcategorieën