mt4 ea for binary options Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

binary options free no deposit

 1. Algemeen
 2. Selectieteams
 3. Aantal spelers per team
 4. Wedstrijdgroepen
 5. Lenen van spelers
 6. Bepalingen vervroegd overgaan tijdens het seizoen
 7. Indelingen teams
 8. Indeling nieuwe leden
 9. De praktijk
 10. Trainingsavonden
 11. Vergaderingen
 12. Bekijken van de wedstrijden
 13. Scouting
 14. Bijlage A Voorwaarden selectieteams

iq option binary options broker

binary options by franco

binary options buddy v2

Naar inhoud

3.3 Aantal spelers per team

Bij de aantallen spelers per team streven we het volgende na. De jeugdselecties A t/m D bestaan uit minimaal 28 en maximaal 32 spelers (incl. keepers). De E en F jeugdselectie bestaat uit minimaal 17 en maximaal 20 spelers of 23 spelers (bij E1-selectie 9-tal) incl. keepers. De overgebleven spelers worden ingedeeld in de niet selectieteams.
De niet selectieteams bij de A t/m D jeugd bestaan uit minimaal 14 en maximaal 17 spelers (incl. keepers). Bij de E en F geldt er voor de niet selectieteams een maximum van 10 spelers per team (incl. keeper).

Zie verder de procedure Teamindeling

Naar inhoud

3.4 Wedstrijdgroepen

Bij elftallen in de A t/m D leeftijdsgroep bestaat de selectiegroep uit minmaal 28 en maximaal 32 beschikbare spelers, die verplicht zijn om minimaal 2x per week te trainen.
Na de laatste training in die week worden minimaal 13 spelers (12 veldspelers en 1 keeper) geselecteerd die de wedstrijd afwerken met het eerste selectieteam. De overgebleven spelers worden ingezet in het tweede team en zoveel mogelijk op de positie waar ze in het bovenliggende team voor in aanmerking komen.
Bij zeventallen in de E en F leeftijdsgroep bestaat het selectieteam uit minimaal 8 en maximaal 10 spelers, echter indien de E1 selectie een 9-tal is bestaat het selectieteam uit minimaal 11 en maximaal 13 spelers. Die allen verplicht zijn om minimaal 2x per week te trainen. Voor de selectieteams geldt dat zij de wedstrijd afwerken met hun eigen teams.

Spelers registratie per selectieteam dienen de trainers en/of leiders zelf bij te houden. Het is van belang te weten of een speler zogenaamd vast gespeeld is. Na 15 gespeelde wedstrijden in een team kunnen spelers niet meer in een team lager ingedeeld worden!!
Seniorenteams worden altijd als een hoger team gewaardeerd als jeugdteams.

Zie verder de procedure teamindeling

Naar inhoud

3.5 Lenen van spelers

Het lenen van spelers gebeurd binnen de leeftijdsgroep en in overleg tussen de (selectie)trainers. Het hogere team bepaald de positie(s) welke benodigd is/zijn en het lagere team levert de benodigde speler(s). Indien de (selectie)trainers niet tot overeenstemming komen over de te lenen speler(s), neemt bij de selectieteams de hoofd onder- of bovenbouw een bindende beslissing en bij de niet-selectieteams de coördinator een bindende beslissing. Het uitgangspunt is dat de selectieteams met minimaal 13 spelers (incl. keeper) de wedstrijd afwerken.

Zie verder de procedure Lenen van spelers

Naar inhoud

3.6 Bepalingen vervroegd overgaan tijdens het seizoen

Tijdens de hele competitie is incidenteel vervroegde doorstroming mogelijk van 2e jaar speler uit de gehele selectiegroep naar de bovenliggende leeftijdsgroep. Hoofdmoot zal blijven dat betreffende speler over “talenten/vaardigheden” beschikt en dus beter is dan een 2e team speler uit bovenliggende lichting.
Hierover vindt dan overleg plaats tussen trainer, VTZ-jeugd en speler. Besluit door VTZ-jeugd en (wanneer nodig) in goede afstemming met de ouder(s).

Indien er in de niet selectieteams lopende het seizoen talenten worden gescout dan kan de betreffende begeleider contact opnemen met de coördinator. Deze neemt vervolgens contact op met de hoofd scouting en/of selectie trainer. In overleg kan de speler dan bekeken worden en/of afspraken worden gemaakt over het spelen van testtrainingen met een van de selectieteams. Het verdere verloop zal worden besproken met de betrokkenen, (selectie) trainer, coördinator en VTZ-jeugd.

Zie verder de procedure Voorbereiding volgend seizoen

Naar inhoud

3.7 Indelingen teams

Voor diverse leeftijdsgroepen worden indien wenselijk aan het eind van het seizoen trainingen en/of scouting wedstrijden gehouden om te komen tot een zorgvuldige voorlopige selectiegroep voor het nieuwe seizoen (maart/mei). De selectiegroepen voor de A t/m F zijn uiterlijk 1 juni bekend.

Spelers ontwikkelen zich individueel. Afhankelijk van de ontwikkeling worden spelers ingedeeld. Dit kan betekenen dat zowel selectie- als niet selectiespelers in zowel een hoger als lager team ingedeeld kunnen worden. Spelers die in een selectieteam zijn opgenomen kunnen bij onvoldoende presteren worden teruggezet door de selectietrainer, dit na samenspraak en in overleg met VTZ-jeugd.

Zie verder de procedure Teamindelingen

Naar inhoud

3.8 Indeling nieuwe leden

Nieuwe jeugdleden worden eerst in de niet-selectie elftallen ingedeeld, doch kunnen na interne scouting alsnog doorstromen naar een selectie elftal. Indien er sprake is van externe scouting kunnen nieuwe jeugdleden worden ingedeeld in selectieteams echter na goedkeuring van VTZ-jeugd.

Naar inhoud

3.9 De praktijk

Een jeugdtrainer is in principe minimaal 18 jaar oud. Het streven is om bij ieder team een trainer/coach met daarnaast een leider aan te stellen. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken van hun elftal/zevental. Dat betekent dat zij het team begeleiden bij de (oefen)-wedstrijden en eventuele toernooien. Bij uitwedstrijden begint de verantwoordelijkheid ongeveer een uur voor aanvang tot het moment van terugkomst bij het clubhuis. De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Algemene informatie/richtlijnen wordt uitgereikt door de coördinatoren aan de begeleiders van een elftal.

Naar inhoud

3.10 Trainingsavonden

Aan het begin van het seizoen worden de trainingstijden bekend gemaakt. Tijdens de winterstop is er sprake van een trainingsstop van circa 2 tot 3 weken en dit is rond de feestdagen. Tijdens de herfst, voorjaar en meivakantie kan de trainer bepalen of de training wel of niet doorgaat. Met uitzondering van de selectieteams die wel gewoon trainen tijdens deze periodes.
Selectie teams trainen minimaal 2 maal, niet-selectie trainers minimaal 1 per week.
Bij afgelastingen in een competitie weekend bepaalt de trainer wat het vervangende programma is.

Naar inhoud

3.11 Vergaderingen

Enkele keren per seizoen is er een vergadering voor trainers en/of leiders. U krijgt ruim van te voren een uitnodiging per email en/of via het postvakje.
We proberen het aantal trainers en/of (leiders) vergaderingen zoveel mogelijk te beperken. Het is daarbij dan wel van groot belang dat iedereen aanwezig is.

Naar inhoud

3.12 Bekijken van de wedstrijden

De trainer/leider van een team zijn eindverantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijden. De trainer dient zich te specificeren op het lezen van de wedstrijd;

- Voor de ‘alleen-trainer’ (zaterdags niet in functie) is het van belang om wedstrijden te bekijken, zodat hij kan trainen op de tactische en technische verbeterpunten.

- In opdracht van de trainer kan de leider helpen met:
o coachen van de spelers tijdens de wedstrijd.
o observeren van tactische en technische zaken.
o het geven van tactische aanwijzingen in de rust.
o de opstelling maken.
o administratieve werkzaamheden m.b.t. het wedstrijdformulier.

Naar inhoud

4. Scouting


Scouten doen we binnen DVV in de onderbouw. Na uitbreiding van het scout apparaat volgt uitbreiding naar de bovenbouw.

Het doel van scouting is ervoor te zorgen, dat spelers uit de onderbouw voetballen met leeftijdsgenootjes van hetzelfde niveau. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het namelijk niet raadzaam om te spelen in een te hoog of te laag team. Het belang van het kind en het plezier in het voetballen blijven voorop staan.

Er wordt zowel op basis van individuele waarnemingen door de scouts als door leden (leiders, trainers, scheidsrechters) informatie verkregen omtrent te scouten individuele niet-selectie spelers.
De geselecteerde niet-selectie spelers komen in aanmerking voor interne scouting. De scouts voeren vervolgens de scouting uit waarbij het uitgangspunt het niveau van de te scouten speler is.

Zie verder de procedure Scouting

Bijlage A Voorwaarden selectieteams.

Naar inhoud