Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

 DVV is een exclusief samenwerkingsverband met ERREA en All sportswear aangegaan. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer de DVV Kledinglijn, de prijsstelling, de sponsorbijdrage en centrale inkoop via de kledingcommissie

1 Organisatie

Binäre Option schwarz scholes Modell 1.1. Taken van de leider
De leider neemt de kledingtas in ontvangst. De leider draagt zorg voor de planning van de collectieve wasbeurt van shirt en broek en tekent voor ontvangst
Aan het einde van het seizoen levert de LEIDER de kleding gewassen en al, tassen, jassen en alle andere materialen die door DVV ter beschikking zijn gesteld in. De kledingcommissie tekent voor akkoord voor de inname.
Trainingspak blijft bij de speler en wordt alleen ingeruild door de speler/ouder als de maat moet wijzigen.
Op het moment dat er sprake is van vermissing of kapotte kleding, dit direct melden bij de kledingcommissie.

best binary options to trade 1.2. Taken kledingcommissie
De eindverantwoordelijkheid van de organisatie is in handen van de Kledingcommissie.
De kledingcommissie beheert voor de sponsorcommissie ook de materialen zoals tassen en jassen en overige materialen.  Daarnaast beheert de kledingcommissie ook de jassen van het DVV kader .Denk hierbij aan coachjassen, accommodatiebeheer kleding, kleding van de coördinatoren, de scheidsrechters en het bestuur.

Binär-iq-Option 1.3. Taken ouder/speler
De ouder/speler moet conform onderstaande spelregels de via DVV ter beschikking gestelde kleding en materialen goed beheren en indien er iets mis is met de kleding of er een grotere of kleinere maat gewenst is, hier met de kledingcommissie over communiceren.
De leider[s] draagt er zorg voor dat de DVV kleding collectief gewassen wordt conform wasvoorschrift. Doe dit zo snel mogelijk na de wedstrijd zodat het was resultaat wordt vergroot. Voorkom dat er andere kledingstukken met de shirts worden mee gewassen. Voorkom daarnaast dat er andere kledingstukken van een andere kleur als wit mee gewassen worden. Dit om kleurverschil tegen te gaan .Deze kleding mag absoluut niet in de DROGER.
Aan het eind van het seizoen levert de leider kleding, tassen, jassen en alle andere materialen die door DVV ter beschikking is gesteld in . Trainingspak blijft bij de speler en wordt alleen omgeruild door de speler/ouder als de maat moet wijzigen, kapot is.

2 Te koop via de KLEDINGCOMMISSIE

binary options signals twitter 2.1. Internet winkel
Via de DVV website is de internet winkel bereikbaar. Hier zijn de DVV kledinglijnen en diverse andere sportartikelen te koop. De aangekochte artikelen worden uitgeleverd via de KLEDINGCOMMISSIE. U ontvangt korting over de normale prijs en DVV ontvangt extra sponsorgeld over de via de shop aangekochte kleding en materialen .De rekening word wel naar huis verzonden door All sportswear.

3 Contact

Maandelijks zijn er inloopspreekuren die via de website gecommuniceerd worden. Daarnaast is de kledingcommissie bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

4 DVV kleding- en materialenlijn - Spelregels 

the best binary option brokers 4.1 Kleding en materialen lijn
Het bestuur van DVV heeft gekozen voor een vast kledingmerk en kledingleverancier:
a. DVV leden die aan KNVB wedstrijden en met DVV aan toernooien deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen (trainingspak, shirt, broek en kousen).
b. Voetballende leden (spelers en keepers) zijn verplicht tot het dragen van het clubtenue tijdens (oefen)wedstrijden en bij toernooien die georganiseerd worden door/via de vereniging of de KNVB.
De aan het kader ter beschikking gestelde kleding moet gedragen worden om de herkenbaarheid te vergroten, ingeval er sprake is van het uitoefenen van jouw DVV functie. Denk hierbij aan training en wedstrijd.
c. Alle ter beschikking gestelde kleding en materialen blijven te allen tijde eigendom van de vereniging en dienen aan het einde van het seizoen in goede staat en tijdig ingeleverd te worden.
d. Gesponsorde kleding en materialen dienen uit de DVV collectie gekozen te worden en de reclame uiting moet eerst worden voorgelegd aan de sponsorcommissie. De bestelling wordt door de kledingcommissie verzorgd.
e. Voor alle overige (gesponsorde) kleding en materialen, anders dan het wedstrijdtenue en presentatie pak, dient gekozen te worden uit de DVV kleding en materialen lijn om hiermee een uniform uiterlijk te verkrijgen
Het DVV logo kan en mag hierop geplaatst worden.
f. Wanneer er sponsorkleding word uitgeleverd is de sponsor dan wel de kledingcommissie hier voor verantwoordelijk. Bij inname neemt de kledingcommissie deze weer in via de leider .
g. Het is niet toegestaan het PRESENTATIEPAK tijdens een training of anderszins te dragen dan als presentatiekleding tijdens de wedstrijden en toernooien.

4.2 Organisatie en beheer kledingfonds
h. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de kledingcommissie die direct onder de bestuurslid Algemene Zaken valt. Eindverantwoordelijkheid valt onder het bestuur van DVV.
i. De kleding coördinator is voorzitter van de kledingcommissie.
j. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De speler/ouder tekent formulier uit kledingtas voor akkoord van de inhoud van het wasvoorschrift en ontvangst van de kleding.

4.3 Kledingfonds, kledingbijdrage, wassen, kledingverstrekking en innemen
Het kledingfonds bestaat uit
1. Het thuis tenue (oranje shirt, witte broek, oranje kousen met 2 witte biesjes) en een DVV PRESENTATIEPAK
De keeper ontvangt het keepertenue: shirt,korte broek, kousen en PRESENTATIEPAK
Op alle kledingstukken prijkt het logo van DVV en eventueel shirt, broekreclame en/of nummer.

Kledingbijdrage
2. Ieder spelend DVV lid betaalt een maandelijkse bijdrage aan het kledingfonds. Deze wordt tegelijk met de maandelijkse contributie automatisch afgeschreven en anders maandelijks door u aan DVV overgemaakt.
3. Ieder lid betaalt eenmalig een borg*. Deze wordt in juni automatisch afgeschreven of ingeval een lidmaatschap later ingaat, wordt de borg tegelijkertijd aan het innen van de eerste contributie afgeschreven en anders maandelijks door u aan DVV overgemaakt.
Na ontvangst van de borg, kan de kledingcommissie pas overgaan tot uitgifte van kleding.
4. DVV kan via een akkoord van de Algemene Leden Vergadering de kledingbijdrage laten aanpassen.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de borg uiterlijk in de eerste maand van het nieuwe voetbalseizoen terugbetaald, mits de kleding in goede staat is ingeleverd bij de kledingcommissie
6.Ingeval de borg niet teruggevraagd wordt, vervalt het recht op teruggave van de borg na het verstrijken van het eerste volle voetbalseizoen. Voorbeeld: in jaar 1 stopt speler met voetballen. Na het eind van voetbaljaar 2 vervalt het recht op de borg als speler/ouder niet heeft verzocht om de teruggave van de borg. Teruggave van de borg vraag je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wassen en gebruik
7. Shirt en broek worden collectief gewassen en in de kledingtas in beheer gehouden. Bij uitreiking van de kledingtas zijn de wasvoorschriften in de kledingtas aanwezig. De kledingcommissie kan bij het niet (gaan) naleven van collectief wassen in het uiterste geval en na een officiële waarschuwing een team tas met kleding innemen en/of na overleg met Algemene Zaken en Voetbal Zaken overgaan tot het innemen van de individuele KNVB pas.
8. Iedere speler/ouder is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan .Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van de speler/ouder kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag verhoogd met administratiekosten. 
9. Beschadiging aan kleding anders dan gebruikelijke slijtage dient direct, doch uiterlijk binnen 72 uur, gemeld te worden aan de kledingcommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
10. Indien uitgereikte kleding zoek raakt of niet wordt ingeleverd door een lid, zal het recht op teruggave van de borg komen te vervallen en kan DVV aanvullend hierop administratiekosten in rekening brengen.

Kledingverstrekking en inname
11. Inname van de wedstrijdkleding gebeurt na afloop van het voetbalseizoen. Vooralsnog is besloten dat PRESENTATIEPAKKEN (jeugd en senioren) en de wedstrijdkleding van senioren niet jaarlijks hoeft te worden ingenomen, maar ingeruild kan worden als iemand er is uitgegroeid.
12. Er zal een inventarisatie van de bestaande wedstrijdkleding worden gehouden. De kledingcommissie stelt de vervangingstermijn van de kleding vast
Met betrekking tot de sokken zij vermeld dat deze om de 3 jaren door DVV worden vervangen. Tussentijdse vervanging van de kousen is voor eigen rekening van het lid.
13. Verstrekken van de kleding voor het nieuwe voetbalseizoen gebeurt voor de bekerwedstrijden. Communicatie verloopt via de website of leider.

* Borg bedraagt 80€ voor alle nieuwe leden incl. DVV-1 en voor alle nieuwe, niet spelende scheidsrechters ingaande het seizoen 2015-2016.