Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

  top binary options firms Algemene Ledenvergadering 

 De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen DVV en wordt gevormd door alle DVV leden. Ook de ouders van jeugdleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV wordt jaarlijks in november gehouden en dat doen wij in het DVV clubhuis. Naast een terugblik, wordt er ook vooruitgekeken en eventueel bepaalde zaken door het DVV bestuur ter besluitvorming aan de leden voorgelegd. Hier worden dus keuzes, die voor alle leden bindend zijn! Denk hierbij aan onderwerpen op het gebied van accommodatie, contributie, kleding en voetbalzaken. 

binary options ultimatum system review Bestuurlijk 

Het bestuur van DVV is door de Algemene Leden Vergadering gedelegeerd aan ‘het dagelijks bestuur’ (hierna te noemen: DVV bestuur). Het DVV bestuur formuleert vanuit 'ons geloof' (de visie en missie) het DVV beleid en stelt in samenspraak met de managers de onderliggende doelen en tijdpad vast. 

iq option practice account Operationeel 

De operationele taken en verantwoordelijkheden welke uit het DVV beleid en onderliggende doelen en tijdpad voortvloeien, zijn vanuit het bestuur gedelegeerd aan de managers en hun commissie. De managers en alle mensen die binnen de diverse DVV commissies actief zijn, zorgen voor de uitvoer en verdere ontwikkeling van de operationele taken binnen de vereniging.
Heb je vragen, richt je dan eerst tot hen.
 

binary option trading without deposit Iedereen 

Samen met alle leden, ouders en vrijwilligers zijn wij verantwoordelijk dat wij streven naar een leuke, mooie, veilige, leerzame en goed georganiseerde vereniging waar iedereen proactief zijn bijdrage aan levert. Onderga het niet, maar wordt onderdeel van onze mooie vereniging. DVV-ers hebben gedragsregels hoe met elkaar om te gaan. Voor meer informatie zie de DVV gedragscode in het menu bij ‘Fair Play’. 

revenue share binary options School – Maatschappelijke stage 

Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage bij DVV doen. Binnen nagenoeg alle commissies is er werk dat onder maatschappelijke stage kan vallen. Meer weten? Vraag hiernaar bij P&O (dit kan per email) of bij de manager van een commissie.